Search

يكشنبه 10 مرداد 1395

منو

دستگاهای آزمایشگاهیلينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان

دستگاهای آزمایشگاهی » دستگاهای آزمایشگاهی

دستگاه کروماتوگراف گازي مدل GC Clarus 680 ساخت پرکین المر آمریکا

دستگاه کروماتوگراف گازي

دستگاه GC Clarus 680 دربردارنده بسياري از نوآوری های PerkinElmer  است که سهولت کاربري و انعطاف پذيري بالایی را برای کاربران به ارمغان مي آورد ، در عين حال موانع موجود در مسير افزايش بهره وري را که از ماهيت نمونه ها و روش هاي دشوار منشا مي گيرد، از ميان بر مي دارد. سريع ترين محفظه تزريق قابل برنامه ريزي دمايي به همراه سيستم کنترل فشار قابل برنامه ريزي (PPC) راه حل هاي ساده و مستقيمي را براي آناليز هاي پيچيده ار جمله اندازه گيري متانول در نفت خام و يا اندازه گيري ميزان حشره کش ها در مواد غذايي عرضه مي کند. 
قابليت عملکرد در شرايط نزديک به شرايط اتمسفري، Clarus 680 را به گزينه برتر در زمينه جداسازي اجزاي فرارو سبک نمونه ها و يا هنگامي که تزريق با حجم بالا در کاربرد هاي حساس GC/MS مورد نياز باشد، تبديل کرده است.

کنترل کامل دستگاه از طريق نرم افزار هاي TotalChrom و TurboMass و همچنين نرم افزار Empower شرکت Waters و نرم افزار EZChrom Elite شرکت Agilent امکان پذير است.

  قابلیت ها ومزايا: 

          طراحي آون با کارآيي بالا، بالاترين سرعت ممکن گرم شدن و سرد شدن را در ميان دستگاه هاي GC امروزه عرضه مي نمايد و از اين راه، زمان چرخه کوتاه ميان تزريق تا تزريق را عرضه مي کند.

          طراحي آون دو جداره با سيستم خروجي هواي متحد المرکز با کاربر اجازه مي دهد تا در دماي نزديک به شرايط اتمسفري جداسازي هاي بهتري را بدون استفاده از خنک ساز هاي خاص بدست آورد؛ اين مطلب خصوصاٌ در زمينه آناليز ترکيبات آلي فرار (VOC) اهميت مي يابد.

          گرم شدن سريع آون کروماتوگرافي در این مدل به شيوه اي سريع تر امکان پذير مي باشد، اين خصیصه به ويژه در مورد خارج سازي گونه هايي که دير از ستون خارج مي شوند اهميت مي يابد.

          بالاترين سرعت کاهش دماي آون دراین مدل، از طريق همرفت فعال هوا امکان پذير شده است. اين قابليت به ميزان زيادي از زمان هاي غير مفيد ميان آناليز ها مي کاهد.

          طراحي جامع سيستم هاي تزريق کننده Programmable Split-Splitless (PSS) و Programmable On-Column (POC)، امکان تزريق حجم هاي زياد از حلال هاي فرار و تزريق بر روي ستون سرد را بدون استفاده از عوامل خنک کننده پر هزينه امکان پذير مي سازد.

          تکنولوژي SWafer ميکرو- جرياني انجام فعالیتهای پيچيده را ساده مي سازد و اين امکان را فراهم مي آورد تا هر اپراتور در هر سطح مهارت، توانايي کار با دستگاه Clarus 680 را داشته باشد.  

Clarus 680 براي آزمايشگاه­هاي با سرعت کار بالا که نيازمند زمان چرخه بسيار سريع هستند طراحي شده است. اين دستگاه باتوجه به برخورداري از بالاترين سرعت ميان تزريق تا تزريق در ميان دستگاه­هاي موجود، ميزان بهره وري را به بيشترين حد ممکن مي رساند.شوف بالن همزن دار 20000/ 98-2-B-20000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 20000/ 98-2-B-20000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,950,000 تومان

 


شوف بالن همزن دار 10000/ 98-2-B-10000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 10000/ 98-2-B-10000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,450,000 تومان

 


شوف بالن همزن دار 5000/ 98-2-B-5000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 5000/ 98-2-B-5000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,100,000 تومان

 


شوف بالن همزن دار 3000/ 98-2-B-3000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 3000/ 98-2-B-3000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
950,000 تومان

 


شوف بالن همزن دار 2000/ 98-2-B-2000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 2000/ 98-2-B-2000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
750,000 تومان

 


شوف بالن همزن دار 500/ 98-2-B-500 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 500/ 98-2-B-500 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
650,000 تومان

 


شوف بالن همزن دار 250/ 98-2-B-250 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 250/ 98-2-B-250 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
550,000 تومان

 


شوف بالن همزن دار 100/ 98-2-B-100 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن همزن دار 100/ 98-2-B-100 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
450,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال20000/ 98-1-C-20000 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال20000/ 98-1-C-20000 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,850,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال10000/ 98-1-C-10000 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال10000/ 98-1-C-10000 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,350,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال5000/ 98-1-C-5000 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال5000/ 98-1-C-5000 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,000,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال3000/ 98-1-C-3000 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال3000/ 98-1-C-3000 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
900,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال2000/ 98-1-C-2000 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال2000/ 98-1-C-2000 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
800,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال1000/ 98-1-C-1000 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال1000/ 98-1-C-1000 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
700,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال500/ 98-1-C-500 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال500/ 98-1-C-500 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
600,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال250/ 98-1-C-250 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال250/ 98-1-C-250 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
500,000 تومان

 


شوف بالن دیجیتال100/ 98-1-C-100 ساخت PLC LABکره
شوف بالن دیجیتال100/ 98-1-C-100 ساخت PLC LABکره
دستگاهای آزمایشگاهی
400,000 تومان

 


شوف بالن ساده20000 / 98-1-B-20000 ساخت PLC LBA کره
شوف بالن ساده20000 / 98-1-B-20000 ساخت PLC LBA کره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,650,000 تومان

 


شوف بالن ساده10000 / 98-1-B-10000 ساخت PLC LBA کره
شوف بالن ساده10000 / 98-1-B-10000 ساخت PLC LBA کره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,250,000 تومان

 


شوف بالن ساده5000/ 98-1-B-5000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن ساده5000/ 98-1-B-5000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
900,000 تومان

 


شوف بالن ساده3000/ 98-1-B-3000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن ساده3000/ 98-1-B-3000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
700,000 تومان

 


شوف بالن ساده2000/ 98-1-B-2000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن ساده2000/ 98-1-B-2000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
600,000 تومان

 


شوف بالن ساده1000/ 98-1-B-1000 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن ساده1000/ 98-1-B-1000 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
500,000 تومان

 


شوف بالن ساده500/ 98-1-B-500 ساخت PLC LAB کره
شوف بالن ساده500/ 98-1-B-500 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
450,000 تومان

 


شوف بالن ساده100 / 98-1-B-100 ساخت PLC LBA کره
شوف بالن ساده100 / 98-1-B-100 ساخت PLC LBA کره
دستگاهای آزمایشگاهی
400,000 تومان

 


شوف بالن ساده 98-1-B-100 ساخت PLC LBA کره
شوف بالن ساده 98-1-B-100 ساخت PLC LBA کره
دستگاهای آزمایشگاهی
300,000 تومان

 


هموژنایزر دیجیتال AD500S-H 23000 دور جهت هم زدن 1/3 لیتر ساخت PLC LAB کره
هموژنایزر دیجیتال AD500S-H 23000 دور جهت هم زدن 1/3 لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
6,350,000 تومان

 


هموژنایزر AD300S-P 23000 دور جهت هم زدن 1/5 لیتر ساخت PLC LAB کره
هموژنایزر AD300S-P 23000 دور جهت هم زدن 1/5 لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
5,950,000 تومان

 


هموژنایزر دیجیتال AD500S-P 23000 دور جهت هم زدن 1/3 لیتر ساخت PLC LAB کره
هموژنایزر دیجیتال AD500S-P 23000 دور جهت هم زدن 1/3 لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
5,450,000 تومان

 


هموژنایزر AS300-P 23000 دور جهت هم زدن 1/5 لیتر ساخت PLC LAB کره
هموژنایزر AS300-P 23000 دور جهت هم زدن 1/5 لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
5,150,000 تومان

 


همزن مکانیکی دیجیتال AM300S-H ویسکوزیته 26000CP جهت 85لیتر ساخت PLC LAB کره
همزن مکانیکی AM300S-P ویسکوزیته 26000CP جهت 85لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
5,950,000 تومان

 


همزن مکانیکی AM300S-P ویسکوزیته 26000CP جهت 85لیتر ساخت PLC LAB کره
همزن مکانیکی AM300S-P ویسکوزیته 26000CP جهت 85لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
5,650,000 تومان

 


همزن مکانیکی دیجیتال AM200S-P ویسکوزیته 17000CP جهت 60لیتر ساخت PLC LAB کره
همزن مکانیکی دیجیتال AM200S-P ویسکوزیته 17000CP جهت 60لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
52,500,000 تومان

 


لامپ پتاسیم دو پین همراه هولدر 4 پین ساخت کمپانی فوترون استرالیا
جذب اتمی - لامپ جذب اتمی - قیمت لامپ پتاسیم - وارد کننده فوترون
دستگاهای آزمایشگاهی
2,850,000 تومان

 


همزن مکانیکی AM200S-P ویسکوزیته 17000CP جهت 60لیتر ساخت PLC LAB کره
همزن مکانیکی AM200S-P ویسکوزیته 17000CP جهت 60لیتر ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
4,650,000 تومان

 


همزن مغناطیسی SH-4B آلومینیومی 380 درجه 5 لیتری 20*20 ساخت PLC LAB کره
همزن مغناطیسی SH-4B آلومینیومی 380 درجه 5 لیتری 20*20 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
750,000 تومان

 


همزن مغناطیسی SH-3B آلومینیومی 380 درجه 3لیتری 18*18 ساخت PLC LAB کره
همزن مغناطیسی SH-3B آلومینیومی 380 درجه 3لیتری 18*18 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
650,000 تومان

 


همزن مغناطیسی SH-2B آلومینیومی 380 درجه 1لیتری 12*12 ساخت PLC LAB کره
همزن مغناطیسی SH-2B آلومینیومی 380 درجه 1لیتری 12*12 ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
550,000 تومان

 


هات پلیت مگنت 6خانه SH-7 چهار خانه -3لیتری آلمینیومی ساخت PLC LAB کره
هات پلیت مگنت 6خانه SH-7 چهار خانه -3لیتری آلمینیومی ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,250,000 تومان

 


هات پلیت مگنت 4خانه SH-6 چهار خانه -1لیتری آلمینیومی ساخت PLC LAB کره
هات پلیت مگنت 4خانه SH-6 چهار خانه -1لیتری آلمینیومی ساخت PLC LAB کره
دستگاهای آزمایشگاهی
1,050,000 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 1784)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی

تصویر ثابت