مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 6

مواد شیمیایی 6

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
تری سدیم سیترات 2 آبه1 کیلویی106448مرک آلمان1.438.000datasheetcoa
تری سدیم فسفات1 کیلویی106577مرک آلمان2.798.000datasheetcoa
تری فلورو استیک اسید100 میلی808260مرک آلمان1.660.000datasheetcoa
تری فنیل تترازولیوم کلراید10 گرمی108380مرک آلمان2.689،000datasheetcoa
تری فنیل فسفین250 گرمی808270مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
تری کلرو استیک اسید1 کیلویی100810مرک آلمان3.679.000datasheetcoa
تریس100گرمی108219مرک آلمان2.770.000datasheetcoa
تریپان بلو5 گرمیT6146زیگما آمریکا1.690.000datasheetcoa
تریپسین500mgT1426Sigma6.859.000datasheetcoa
تلوریت پتاسیم25 گرمی105164مرک آلمان1.498.000datasheetcoa
تلوریوم دی اکساید25 گرمی112356مرک آلمان3.860.000datasheetcoa
تمد100 میلی لیتری
مرک آلمان2.698.000datasheetcoa
تنگستن (ولفرام)100 گرمی112406مرک آلمان2.880.000datasheetcoa
تولوئن2.5 littre108323مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
تولوئن کروماتو گرافی1 لیتری108327مرک آلمان4.890.000datasheetcoa
تویین 201 لیتری817072مرک آلمان2.688.000datasheetcoa
تویین 801 لیتری822187مرک آلمان2.697.000datasheetcoa
تیامین250 گرمی
SDFine هند3.590.000datasheetcoa
تیتانیوم ایزو پروپواکساید100 میلی لیتری205273زیگما آمریکا3.180.000datasheetcoa
تیتانیوم تترا کلراید1 لیتری812382مرک آلمان6.290.000datasheetcoa
تیتانیوم تری کلراید250 میلی808307مرک آلمان3.280.000datasheetcoa
تیتانیوم دی اکساید1 کیلویی100808مرک آلمان2.260.000datasheetcoa
تیتانیوم پودر250 گرمی112379مرک آلمان7.290.000datasheetcoa
تیترازول EDTA  0.1 نرمالآمپول109992مرک آلمان1.108.000datasheetcoa
تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمالآمپول109981مرک آلمان1.362.000datasheetcoa
تیترازول بافر فسفات پی هاش 7آمپول109887مرک آلمان468.000datasheetcoa
تیترازول بافر پی هاش 4آمپول109884مرک آلمان468.000datasheetcoa
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال1 لیتری109092مرک آلمان2.969.000datasheetcoa
تیترازول سود 1 نرمالآمپول109956مرک آلمان698.000datasheetcoa
تیترازول سود 1،0نرمالآمپول109959مرک آلمان598.000datasheetcoa
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمالآمپول109990مرک آلمان3.680.000datasheetcoa
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمالآمپول109935مرک آلمان1.255.000datasheetcoa
تیترازول کلرئیدریک 1  نرمالآمپول109970مرک آلمان1.098.000datasheetcoa
تیترازول کلرئیدریک  1،. نرمالآمپول109973مرک آلمان849.000datasheetcoa
تیترازول ید 1،. نرمالآمپول109910مرک آلمان1.290.000datasheetcoa
تیمول بلو25 گرمی
مرک آلمان2.749.000datasheetcoa
تیمول فتالئین25 گرمی108175مرک آلمان3.180.000datasheetcoa
تیو استامید250 گرمی108170مرک آلمان4.489.000datasheetcoa
تیو باربیتوریک اسید25 گرمی108180مرک آلمان1.897.000datasheetcoa
تیو سیانات امونیوم1 کیلویی101212مرک آلمان2.569.000datasheetcoa
تیوره250 گرمی107979مرک آلمان1.120.000datasheetcoa
تیوسیانات جیوه25 گرمی104484مرک آلمان2.149.000datasheetcoa
تیومرسال100 گرمی817043مرک آلمان9.798.000datasheetcoa
تیونیل کلراید 99%1 لیتری
هند2.977.000datasheetcoa
دودسیل آمین100 گرمی803527مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
دی آمونیوم اگزالات1 کیلویی101190مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
دی آمونیوم هیدروژن فسفات500گرمی101206مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
دی آمینو هگزان250 گرمی804323مرک آلمان2.790.000datasheetcoa
دی آمینو پروپان1 لیتری821041مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
دی اتانل امین1 لیتری803116مرک آلمان2.108.000datasheetcoa