مقالات و توضیحات
آزمیران / آیا میدانید

آیا میدانید

 • آیا می دانید شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت می کند؟
 • آیا می دانید رادیم گرانترین فلز است؟
 • آیا می دانید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد حجمشان کاهش می یابد؟
 • آیا می دانیداسترانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید؟
 • آیا می دانید کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دارد؟
 • آیا می دانید گالیم در دمای 30 درجه مایع می شود؟
 • آیا می دانید اکسید کروم در ساخت نوار کاست وفیلم ویدئو استفاده می شود؟
 • آیا می دانید لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی کاربرد دارد؟
 • آیا می دانید جرم هريك از سياهچاله ها بين 1 ميليون تا 1 بيليون جرم خورشيدي است؟
 • آیا می دانید بيشترين درجه حرارت ثبت شده برای انفجار بمب هيدروژني 100,000,000k است؟
 • آیا می دانید كمترين درجه حرارت ثبت شده برای نقطه ي جوش هليوم –273 c است؟
 • آیا می دانید آب داغ زود تر از آب سرد يخ مي زند؟
 • آیا می دانید مي شود آب را در يک ليوان کاغذی بجوش اورد. (بدون سوختن ليوان)؟
 • آیا می دانید نانولوله ها ساختارهاي كربني 100 برابر قويتر از فولاد دارند؟
 • آیا می دانید وزن نانولوله ها يك ششم وزن فولاد است؟
 • آیا می دانید نسبت استحكام به وزن درنانولوله ها 600 برابر بيشتر از فولاد است؟
 • آیا می دانید نانولوله ها مي توانند عايق، نيمه هادي و يا هادي باشند؟
 • آیا می دانید دانشمندان يك عنصر فوق سنگين با عدد اتمي 118 یافتند كه كسري از ثانيه پايدار است؟
 • آيا مي دانيد سختي آب مشابه سختي بتن است؟
 • آيا مي دانيد تنها چيزي كه در اسيد حل نمي شود الماس است و فقط خيلي زياد آن را از بين مي برد؟

منبع: www.chemistmag.com