مقالات و توضیحات
آزمیران / اکسیژن متر

اکسیژن متر


اکسیژن متر پرتابل مدل BANTE 821 چینی
جهت اندازه گیری اکسیژن محلول در آب
دستگاه ها
0 تومان


اکسیژن متر لوترون مدل DO-5510 ساخت تایوان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 توماناکسیژن متر مدل اینولب 730 رومیزی ساخت شرکت WTW آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


اکسیژن متر پرتابل مدل ProODO
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان(موجود نیست)

Milwaukee ميلواكي
0 تومان