مقالات و توضیحات
آزمیران / کوره آزمایشگاهی

کوره آزمایشگاهی


دستگاههای ایرانی
0 تومان
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومانکوره های BOX آزمایشگاهی(دما بالا)
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


کوره خلاء VACCUM FURNACE
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


کوره های ذوب آزمایشگاهی ( عمودی )
ذوب فلزات رنگین (غیر آهنی) و حمام نمک آزمایشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


کوره های BOX آزمایشگاهی
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


كوره هاي لوله اي(TUBE FURNACE )
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


کوره های مافل (سری M)
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


INDUSTRIAL BOX FURNACE
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


کورۀ ویژۀ ذوب های آزمایشگاهی مدل BEF-1250 ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان
 


کوره الکتریکی 1200 درجه با حجم 6 لیتر ساخت شرکت اکسایتون ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


کوره الکتریکی آزمایشگاهی با حجم 4 لیتر تا دمای 1200 درجه ساخت شرکت اکسایتون ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


کوره الکتریکی آزمایشگاهی 2 لیتری حداکثر دما 1200 درجه ساخت شرکت اکسایتون ایران
مورد مصرف کلیه آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان
 


کوره 1200 درجه 5 لیتری مدل CWF12/5 ساخت شرکت کربولیت
جهت مصرف در آزمایشگاههای کنترل کیفی
دستگاه ها
0 تومان

 


کوره 1100 درجه مارک کربولیت مدل ELF6/11
جهت مصرف در آزمایشگاههای کنترل کیفی
دستگاه ها
0 تومان

 


انبر کوره بزرگ
جهت مصرف در آزمایشگاههای کنترل کیفی
Iran
3,500 تومان


انبر کوره متوسط
جهت مصرف در آزمایشگاههای کنترل کیفی
Iran
2,000 تومانانبر کوره کوچک
جهت مصرف در آزمایشگاههای کنترل کیفی
Iran
1,500 تومان