مقالات و توضیحات
آزمیران / حراج دستگاههای آزمایشگاهی

حراج دستگاههای آزمایشگاهی

حراج دستگاههای

 آزمایشگاهییک دستگاه رفراکتومتر رومیزی

 مدل T1 ساخت کمپانی آتاگو نوبدون

 کارتن به قیمت 90.000.000 ریال


 بفروش میرسد لطفا با شماره

88756692-93

سحاب شیمی پاسارگاد آقای کاظمی

اقلام زیر توسط شرکت کیمیا تجهیز غرب

به حراج گذاشته شده است

در صورت نیاز با شماره تلفن

تماس بگیرید

Tel:(+9821)44083539

Fax:(+9821)44042283

رفراکتومتر چشمی مدل


Master-4T

رفراکتومتر چشمی مدل


Master-4M

رفراکتومتر چشمی مدل

Master-2T


رفراکتومتر دیجیتال مدل


Pallet(pr-32a)