مقالات و توضیحات
آزمیران / واردکننده انواع ویسکومتر

واردکننده انواع ویسکومتر

واردکننده انواع ویسکومتر شیشه ای

ویسکومتر شیشه ای دو شاخه و سه شاخه فیشر آلمانی و ویسکومتر شیشه ای دو شاخه و سه شاخه شات دوران امریکا و ویسکومتر شیشه ای ایرانی موجود می باشد.

انواع ویسکومتر دیجیتال بروکفیلد امریکا و انواع حمام ویسکومتر بروکفیلد امریکا آماده و قابل تحویل می باشد.

تلفن 22755049