مقالات و توضیحات
آزمیران / سانتریفوژهای هتیش آلمان

سانتریفوژهای هتیش آلمان

لیست قیمت سانتریفوژهای هتیش آلمان

شرکت طب شهر وارد کننده سانتریفوژهای هتیش آلمان با قیمتهای بسیار مناسب در اختیار مصرف کنندگان عزیز ارائه میگردد

اعتبار قیمت تا تاریخ 93.7.30

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید

 
Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ 8 شاخه مدل ROTOFIX32A ساخت شرکت هتیش آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ مدل Rotina 380 ساخت هتیش آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ میکروهماتوکریت مدل Mikro 120 ساخت شرکت هتیش
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ مدل EBA21 ساخت هتیش Hettich آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ 8 شاخه دیجیتال مدل EBA20 ساخت هتیش Hettich آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Hettich
39.500.000 ریال