مقالات و توضیحات
آزمیران / دستگاههای آزمایشگاهی

دستگاههای آزمایشگاهی

دستگاه های خارجی

 

مدل دستگاه شرح دستگاه کارخانه سازنده
۲۱۰۳۰۳ عدسی چشمی میکرومتری ۰٫۱mm (لوپ) NOVEL
TFV-300 فلکس ویژن با قابلیت اتصال به میکروسکوپ و مانیتور TOPEX
SC170 کانداکتیوی متر رومیزی با الکتود هدایت متلر سوئیس SUNTEX
SC120 کانداکتیوی متر پرتابل SUNTEX
210503 کندانسور دارک فیلد NA 1.25 – 1.36 NOVEL
220 گراتیکول شطرنجی ۵mm NOVEL
230 گراتیکول خطی ۵mm NOVEL
NTB-1B لوپ دو چشمی ۱۶۰X NOVEL
ZTX-E لوپ دو چشمی نور بالا و پائین ۴۰X JNOEC
SMZ-1 لوپ دو چشمی نور بالا ۳۰X NIKON
L-150 منبع نور سرد NOVEL
210702 منبع نور کوهلر NOVEL
XSZ304 میکروسکوپ استاد و دانشجو ۳ نفره ۱۰۰۰X NOVEL
XSZ510 میکروسکوپ استاد و دانشجو ۵ نفره ۱۰۰۰X NOVEL
XDS-1B میکروسکوپ اینورت بیولوژی با سیستم عکسبرداری ۱۶۰۰X COIC
XSP-136A میکروسکوپ دو چشمی برقی طرح نیکون ۱۰۰۰X JNOEC
N400M میکروسکوپ دو چشمی برقی طرح المپوس ۱۶۰۰X NOVEL
XSZN107E میکروسکوپ دو چشمی برقی با امکان نصب دوربین ۱۶۰۰X NOVEL
XSZN107CCD میکروسکوپ دو چشمی برقی با امکان نصب ۱۶۰۰X CCD NOVEL
XSZN1072 میکروسکوپ دو چشمی برقی ۱۶۰۰X NOVEL
XS2100 میکروسکوپ دو چشمی برقی جدید طرح المپوس ۱۶۰۰X NOVEL

 

 

 

مدل دستگاه شرح دستگاه کارخانه سازنده
۷۰۵۰۲۰۰ دیسپنسر ژنیوس ۱۰-۵۰ cc متغیر WALU
7060200 دیسپنسر ژنیوس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر WALU
6020200 دیسپنسر سیمپلکس ۱-۵ cc متغیر WALU
6030200 دیسپنسر سیمپلکس ۲-۱۰ cc متغیر WALU
6040200 دیسپنسر سیمپلکس ۵-۲۵ cc متغیر WALU
6050200 دیسپنسر سیمپلکس ۱۰-۵۰ cc متغیر WALU
6060200 دیسپنسر سیمپلکس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر WALU
5240200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 500,1000 WALU
5260200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 1000,2000 WALU
5010200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100 ثابت WALU
5030200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 250 ثابت WALU
5210200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100,250 WALU
GMK3306 رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۱۱~۴۵% سنسور ۱۸ سانت G-WON
GMK3306 رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۸٫۴~۴۰% سنسور ۳۵ سانت G-WON
GMK1010 رطوبت سنج چوب دیژیتال ۹~۵۰% G-WON
GMK503 رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۱٫۹~۱۴٫۲% G-WON
GMK503 A رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۳٫۱~۱۲٫۵% G-WON
GMK303RS رطوبت سنج دانه غلات و حبوبات دیژیتال ۸٫۳~۳۲% G-WON
GMK930HT رطوبت سنج دماسنج دیژیتال با پروب ۰~۹۹٫۹C & 20~95% G-WON
GMK920HT رطوبت سنج دماسنج دیژیتال ۰~۹۹٫۹C & 20~95% G-WON
GMK3308 رطوبت سنج  علوفه دیژیتال ۱۲~۴۱٫۵% G-WON
GMK310 رطوبت سنج فلفل قرمز دیژیتال ۸~۲۷٫۵% G-WON
GMK5083L رطوبت سنج مادون قرمز با سه لامپ تا ۰~۱۰۰%۵۰gr G-WON
GMK5081L رطوبت سنج مادون قرمز با یک لامپ تا ۰~۱۰۰%۵gr G-WON
GMK701R رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۰~۴۰% G-WON
GMK702R رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۴۵~۹۰% G-WON
MODUL1 رفراکتومتر پلاریسکوپ جواهر شناسی EICKHORST
2WAJ رفراکتومتر رومیزی ۰~۹۵%, ABBE SHANGHAI
IT رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۵۰C , 0~95% ATAGO
2T رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۱۲C , 0~95% ATAGO
DR-A1 رفراکتومتر رومیزی دیجیتال ABBE،۰~۹۵% & 5-50C ATAGO

 

 

 

مدل دستگاه شرح دستگاه کارخانه سازنده
HSR-500 رفراکتومتر دستی ۰~۹۰% ATAGO
N-50E رفراکتومتر دستی ۰~۵۰% ATAGO
N-1a رفراکتومتر دستی ۰~۳۲% ATAGO
MT-095 رفراکتومتر دستی ۰~۸۰% TEST TOOLS
MT-032 رفراکتومتر دستی ۰~۳۲% TEST TOOLS
CS66 زوم کنتاکت با هد ززی قابل نصب به تلویزیون با سیستم NTSC CORRECT
210401-6 ست عدسی شیئی بیولوژی (۴X,10X,40X,100X) NOVEL
210407-11 ست عدسی شیئی پلان آکروماتیک (۴X,10X,40X,100X) NOVEL
210904 سیستم رسام قابل نصب روی میکروسکوپ NOVEL
210903 سیستم فاز کنتراست سه تا ئی NOVEL
210902 سیستم فاز کنتراست تکی NOVEL
210901 سیستم پلاروید NOVEL
MT-128 شوری سنج ۰~۲۸% با دقت ۰٫۲% TEST TOOLS
MT-110 شوری سنج ۰~۱۰۰% با دقت ۱% TEST TOOLS
S-28E شوری سنج ۰~۲۸% با دقت ۰٫۲% ATAGO
S/MILL-E شوری سنج ۰~۱۰۰% با دقت ۱% ATAGO
EME0250/CE شوف بالن ۴۵۰ C,250 CC ELECTROTHERMAL
EME0500/C شوف بالن ۴۵۰ C,500 CC ELECTROTHERMAL
EME1000/C شوف بالن ۴۵۰ C,1000 CC ELECTROTHERMAL
EME2000/C شوف بالن ۴۵۰ C,2000 CC ELECTROTHERMAL
EME5000/C شوف بالن ۴۵۰ C,5000 CC ELECTROTHERMAL
EMA0100/CE شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,100 CC ELECTROTHERMAL
EMA0250/CE شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,250 CC ELECTROTHERMAL
EMA0500/CE شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,500 CC ELECTROTHERMAL
EMA1000/CE شوف بالن همزن دار۴۵۰ C,1000 CC ELECTROTHERMAL
80060 شیشه ساعت ۶ سانت سنگ خورده IRANI
80080 شیشه ساعت ۱۰ سانت سنگ خورده IRANI
80010 شیشه ساعت ۱۰ سانت سنگ خورده IRANI
4XPH عدسی چشمی فتوگرافی ۴X مخصوص عکسبرداری میکروسکوپ NOVEL
210301 عدسی چشمی ۱۰ برابر WF10X NOVEL
210304 عدسی چشمی ۱۶ برابر WF10X NOVEL
210303 عدسی چشمی میکرومتری ۰٫۱mm (میکروسکوپ) NOVEL

 

 

 

مدل دستگاه شرح دستگاه کارخانه سازنده
۷۰۵۰۲۰۰ دیسپنسر ژنیوس ۱۰-۵۰ cc متغیر WALU
7060200 دیسپنسر ژنیوس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر WALU
6020200 دیسپنسر سیمپلکس ۱-۵ cc متغیر WALU
6030200 دیسپنسر سیمپلکس ۲-۱۰ cc متغیر WALU
6040200 دیسپنسر سیمپلکس ۵-۲۵ cc متغیر WALU
6050200 دیسپنسر سیمپلکس ۱۰-۵۰ cc متغیر WALU
6060200 دیسپنسر سیمپلکس ۲۰-۱۰۰ cc متغیر WALU
5240200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 500,1000 WALU
5260200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 1000,2000 WALU
5010200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100 ثابت WALU
5030200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 250 ثابت WALU
5210200 دیسپنسر میکرو (پیکلو) µl 100,250 WALU
GMK3306 رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۱۱~۴۵% سنسور ۱۸ سانت G-WON
GMK3306 رطوبت سنج تنباکو دیژیتال ۸٫۴~۴۰% سنسور ۳۵ سانت G-WON
GMK1010 رطوبت سنج چوب دیژیتال ۹~۵۰% G-WON
GMK503 رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۱٫۹~۱۴٫۲% G-WON
GMK503 A رطوبت سنج دانه صیفی جات دیژیتال ۳٫۱~۱۲٫۵% G-WON
GMK303RS رطوبت سنج دانه غلات و حبوبات دیژیتال ۸٫۳~۳۲% G-WON
GMK930HT رطوبت سنج دماسنج دیژیتال با پروب ۰~۹۹٫۹C & 20~95% G-WON
GMK920HT رطوبت سنج دماسنج دیژیتال ۰~۹۹٫۹C & 20~95% G-WON
GMK3308 رطوبت سنج  علوفه دیژیتال ۱۲~۴۱٫۵% G-WON
GMK310 رطوبت سنج فلفل قرمز دیژیتال ۸~۲۷٫۵% G-WON
GMK5083L رطوبت سنج مادون قرمز با سه لامپ تا ۰~۱۰۰%۵۰gr G-WON
GMK5081L رطوبت سنج مادون قرمز با یک لامپ تا ۰~۱۰۰%۵gr G-WON
GMK701R رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۰~۴۰% G-WON
GMK702R رفراکتومتر آب میوه دیژیتال پرتابل ۴۵~۹۰% G-WON
MODUL1 رفراکتومتر پلاریسکوپ جواهر شناسی EICKHORST
2WAJ رفراکتومتر رومیزی ۰~۹۵%, ABBE SHANGHAI
IT رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۵۰C , 0~95% ATAGO
2T رفراکتومتر رومیزی ABBE با نمایش دیجیتال دما ۱۲C , 0~95% ATAGO
DR-A1 رفراکتومتر رومیزی دیجیتال ABBE،۰~۹۵% & 5-50C ATAGO
T2-NE رفراکتومتر رومیزی کلینیکال ۰-۱۲g/100ml , 1.000~1.050 ATAGO

 

 

 

نام کالا مدل نام کمپانی
- فورفن دارآون با حجم ۱۰۸ لیتر ULm 500 ممرت آلمان
فور آون با حجم ۵۳ لیتر UM 400 ممرت آلمان
انکوباتور اتو با حجم ۱۰۸ لیتر BE500 ممرت آلمان
انکوباتور اتو با حجم ۵۳ لیتر BE400 ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار با حجم ۱۰۸ لیتر ICP 500 ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار با حجم ۵۳ لیتر ICP 400 ممرت آلمان
بن ماری جوش سرلوژی ۲۲ لیتر WB22 ممرت آلمان
بن ماری جوش سرلوژی ۱۴ لیتر WB14 ممرت آلمان
بن ماری جوش سرلوژی ۱۰ لیتر WB10 ممرت آلمان
بن ماری شیکردار۱۴ ۲۲ لیتر WB14/22 ممرت آلمان
بن ماری روغن ۱۰-۱۴ لیتر OB14 ممرت آلمان
فور آون با حجم ۵۵ لیتر ECOCELL آلمانM.M.M
فور آون با حجم ۱۱۱ لیتر ECOCELL آلمانM.M.M
فور فن دار با حجم ۵۵ لیتر VENTICELL آلمانM.M.M
انکوباتور اتو با حجم ۵۵ لیتر INCOCELL آلمانM.M.M
انکوباتور اتو با حجم ۱۱۱ لیتر INCOCELL آلمانM.M.M
انکوباتور یخچالدار با حجم ۵۵ لیتر FRIOCELL آلمانM.M.M
سوکسله ۶ خانه با حجم ۵۰۰cc EME 60500CE الکترونرمال انگلستان
سوکسله ۶ خانه با حجم ۲۵۰cc EME 60250CE الکترونرمال انگلستان
سوکسله ۳ خانه با حجم ۵۰۰cc EME 30500CE الکترونرمال انگلستان
سوکسله ۳ خانه با حجم ۲۵۰cc EME 30250CE الکترونرمال انگلستان
ماکرو کجلدال الکترونیکی ۶ خانه ۵۰۰ – ۸۰۰cc MQ3868B/E الکترونرمال انگلستان
ماکرو کجلدال الکترونیکی ۲ خانه ۵۰۰ – ۸۰۰cc MQ3824B/EX الکترونرمال انگلستان

 

 

 

نام کالا مدل نام کمپانی
شوف بالن ترموستاتیک ۳Lit EMO3000/C الکترونرمال انگلستان
شوف بالن ترموستاتیک ۲Lit EMO2000/C الکترونرمال انگلستان
شوف بالن ترموستاتیک ۱Lit EMO1000/C الکترونرمال انگلستان
شوف بالن ترموستاتیک ۵۰۰ cc EMO500/C الکترونرمال انگلستان
شوف بالن ترموستاتیک ۲۵۰ cc EMO250/C الکترونرمال انگلستان
شوف بالن ترموستاتیک ۱۰۰ cc EMO100/C الکترونرمال انگلستان
حمام پارافین ۸۵۱۵ الکترونرمال انگلستان
نقطه ذوب ۱A9100 الکترونرمال انگلستان
نقطه ذوب ۱A9200 الکترونرمال انگلستان
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی RH basic آلمان IKA
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی RH basic آلمان IKA
میکسر مکانیکی با کلیه قطعات R W 20n آلمان IKA
میکسر مکانیکی با کلیه قطعات R W 11n آلمان IKA
میکسر دیجیتال Eurstar digital آلمان IKA
میکسر مکانیکی دیجیتال با کلیه قطعات RW 20DZM آلمان IKA
شیکر ارلن و بالن دیجیتال با کلیه قطعات KS130control آلمان IKA
شیکر ارلن و بالن دیجیتال با کلیه قطعات KS260control آلمان IKA
آسیاب برقی M20 آلمان IKA
شیکر لوله MS 2 آلمان IKA
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی دیجیتال MR3003 هایدولف
هات پلیت با بهمزن مغناطیسی MR3001K هایدولف
میکسر مکانیکی با کلیه قطعات RZR 2020 هایدولف
میکسر مکانیکی دیجیتال با کلیه قطعات RZR 2021 هایدولف
میکسر مکانیکی دیجیتال با کلیه قطعات RZR 2102 هایدولف
شیکر لوله REAX control هایدولف
شیکر لوله REAX top هایدولف
شیکر ارلن بالن دیجیتال ۱۰kg Polymax 2040 هایدولف
شیکر ارلن بالن با حجم ۲/۵kg Vibarmax 100 هایدولف

 

 

 

نام کالا مدل نام کمپانی
شیکر ارلن بالن با حجم ۵kg Unimax 1010 هایدولف
شیکر ارلن بالن با حجم ۱۰kg Unimax 2010 هایدولف
شیکر بلیت الایزا Titramax 1000 هایدولف
روتاتور دیجیتال ۲/۵kg Rotamax هایدولف
انکوباتور شیکر ۵kg Lincubator / Shaker هایدولف
چیلرسرکولاسیون Rotacol هایدولف
پمپ درایور Pump Drive هایدولف
رتاری اپراتور تقطیر در خلاء Rotary 4000 هایدولف
رتاری اپراتور تقطیر در خلاء Rotary 4001 هایدولف
رتاری اپراتور تقطیر در خلاء Rotary 4003 هایدولف
رفراکتومتر ۰-۳۲ N 1 E ژاپن ATAGO
رفراکتومتر ۲۸-۶۲ N 2 E ژاپن ATAGO
- رفراکتومتردستی ۰-۹۰% Hand 500 ژاپن ATAGO
رفراکتومتررومیزی دیجیتال DAR – 1 ژاپن ATAGO
رفراکتومتربا کنترل دما دیجیتال ۱  T ژاپن ATAGO
پلاریمتر دیجیتال POLAX 21 ژاپن ATAGO
شوری سنج ۰-۱۰۰% S/MEI/E ژاپن ATAGO
آب مقطرگیری یکبارتقطیر ۴Lit h 2001/4 آلمان GFL
آب مقطرگیری یکبارتقطیر ۴Lit h 2004 آلمان GFL
آب مقطرگیری یکبارتقطیر ۸Lit hr 2008 آلمان GFL
آب مقطرگیری دوبار تقطیر ۴ Lit h 2104 آلمان GFL
سانتریفیوژ ۱۶-۸-۲۴ شاخه
هتیش آلمان
میکروسانتیروفیوژ ۱۲ شاخه Micro 20 هتیش آلمان
میکرو هماتوکریت Micro 20 هتیش آلمان
سانتروفیوژ ژربر
Funk Gerber آلمان
کوره الکتریکی ۱۲ لیتر با دمای ۱۱۰۰c 999 KERR امریکا
بورت دیجیتال اتوماتیک ۰٫۰۱-۵۰ cc
Witeg-Bround آلمان
بورت دیجیتال اتوماتیک %۱-۲۵ cc
Bround آلمان

 

 

 

نام کالا مدل نام کمپانی
سمپلرهای ثابت در حجمهای مختلف
Bround آلمان
سمپلرهای متغیر در حجمهای مختلف
آلمان Bround
سمپلر هشت کاناله متغیردر حجمهای مختلف
آلمان Bround
پیپتور اتوماتیک  در حجمهای مختلف
آلمان Bround
سانتریفیوژ میکروهماتوکریت دیجیتال
MPW لهستان
میکروسانتریفوژ دیجیتال
لهستان MPW
سانتریفیوژ ۲۴ شاخه دیجیتال
لهستان MPW
سانتریفیوژ یخچالدار دیجیتال
لهستان MPW
سیستم هضم و تقطیرکجلدار VAP 40-30-20 آلمانGerharder
سوکسله اتوماتیک با کمپرسور Soxtherm 2000 آلمانGerharder
سیستم استوماکر ۴۰۰ انگلستانSeward
ترازو رطوبت سنج ۰/۰۰۱- ۱۲۰ gr RH 120 آلمانKERN
ترازو رطوبت سنج غلات دیجیتال
آلمان و کره
میکروسکوپ دو چشمی K F 2Standad زایس آلمان
میکروسکوپ دو چشمی CE 30 المپوس
اسپکتروفتومتر Scan – UV GENSYS – 10 Spectronic
فیلم فتومترcorning 410 انگلستان Sherwod
الکترو فورز Junior 24 فرانسه Helena

 

 

 

نام کالا مدل نام کمپانی
دستگاه اندازه گیری گازهای خون (Blood Gas Analyzer) 288 امریکا Ciba Corning
دستگاه کلسیم آنالیزر جهت اندازه کیری کلسیم و PH خون ۶۴۳ Ciba Corning امریکا
دستگاه اسپکترفتومتر Visible 20D امریکا Spectronic
دستگاه اسپکترفتومتر Visible دیجیتال با LCD رنگی Genesys 10 امریکا Spectronic
دستگاه اسپکترفتومتر UV-Visible دیجیتال با LCD رنگی Genesys 6,10,2,5 امریکا Spectronic
سانتریفیوژ ۸ شاخه با روتور ۸*۱۵ ml 203 آلمان Sigma
سانتریفیوژ ۱۶ شاخه با روتور ۱۶*۱۵ ml با سیستم میکروپرسسور با لوله های فالکون ۲-۵ آلمان Sigma
سانتریفیوژ ۴۸ شاخه با روتور ۴۸*۱۵ ml با سیستم میکروپرسسور ۴-۱۰ آلمان Sigma
سانتریفیوژ یخچالدار با سیستم میکروپرسسور و سرعت ۱۸۰۰ دور در دقیقه ۳K18 آلمان Sigma
سانتریفیوژ یخچالدار با سیستم میکروپرسسور و سرعت ۱۵۳۰۰ دور در دقیقه ۳-۱۶K آلمان Sigma
میکروفیوژ با سیستم میکروپرسسور و سرعت ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه با روتور۲۴*۱٫۵-۲٫۲ml 1-15 آلمان Sigma
دستگله فریز درایر آزمایشگاهی با سیستم میکروپرسسور  با کلیه متعلقات و کیوم پمپ ALPHA 1-2/LD-2 آلمان Christ
دستگله فریز درایر آزمایشگاهی با سیستم میکروپرسسور  با کلیه متعلقات و کیوم پمپ ALPHA 2-4/LD-2 آلمان Christ
دستگاه Vacuum Concentrator برای تغلیظ نمونه های DNA/RNA ، پروتئین و غیره RVC 2-18 آلمان Christ
دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمی Ready Chem هلند Snijders
دستگاه فتومتر اتوماتیک با قابلیت استفاده آزمایشهای الایزا Ruby هلند Snijders
دستگاه انکوباتور CO2 150 لیتری با سیستم کنترل میکروپرسسور دارای محفظه بندی داخلی
آلمان Binder
دستگاه انکوباتور Hybridization ، ۵۳ لیتری با سیستم کنترل میکروپرسسور
آلمان Binder
دستگاه آون (فور) ۳۰۰C وحجم ۱۱۵ لیتر  با سیستم کنترل میکروپرسسور
آلمان Binder
دستگاه آون ۵۳ لیتر  با سیستم میکروپرسسور APT.Line ED53 آلمان Binder
دستگاه انکوباتور ۵۳ لیتری با سیستم میکروپرسسور APT.Line BD53 آلمان Binder
دستگاه آون ۲۸ لیتری دندانپزشکی E28 E28 آلمان Binder
دستگاه وکیوم آون Vacuum Drying 53 لیتری با سیستم میکروپرسسور APT.Lin VD53 آلمان Binder
دستگاه انکوباتور یخچالدار ۵۳ لیتری با سیستم میکروپرسسور و APT.Line KB53 آلمان Binder
دستگاه انکوباتور رشد Clamatic Chamber 115 لیتری  با سیستم میکروپرسسور و APT.Line KBF 115 آلمان Binder
آب مقطر گیری یک بار تقطیر با ظرفیت ۲ لیتر در ساعت و تانک ذخیره ۴ لیتری ۲۰۰۲ آلمان GFL
آب مقطر گیری یک بار تقطیر با ظرفیت ۴ لیتر در ساعت و تانک ذخیره ۸ لیتری ۲۰۰۴ آلمان GFL
آب مقطر گیری یک بار تقطیر با ظرفیت ۸ لیتر در ساعت و تانک ذخیره ۱۶ لیتری ۲۰۰۸ آلمان GFL
آب مقطر گیری دو بار تقطیر با ظرفیت ۴ لیتر در ساعت ۲۱۰۴ آلمان GFL
آب مقطر گیری دو بار تقطیر با ظرفیت ۸ لیتر در ساعت ۲۱۰۸ آلمان GFL
بن ماری جوش سرلوژی دیجیتالی ۴۰ لیتری ۱۰۰۵ آلمان GFL
بن ماری جوش سرلوژی دیجیتالی ۲۱ لیتری ۱۰۰۴ آلمان GFL
بن ماری سیر کولاتور دیجیتال ۱۴ لیتری ۱۰۱۳ آلمان GFL
شیکر اوربیتال جهت نگهداری ارلن و قیف دکانتور GFL 3005 آلمان GFL
بن ماری جوش / سرلوژی ۱۴ لیتری ۱۰۰۳ آلمان GFL
بن ماری شیکر رفت وبرگشتی دیجیتال با گیره های نگهدارنده ارلن در حجم های مختلف ۱۰۸۳ آلمان GFL