مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست میکروسکوپ ها

لیست میکروسکوپ ها

ردیف

شرح

مدل

کمپانی سازنده

1

استرئو ميكروسكوپ زوميك  دو چشمي

SMZ-645

NIKON

   2

استرئو ميكروسكوپ زوميك  سه چشمي

SMZ-645

NIKON

3

استرئو میکروسکوپ 40x( نور از بالا) زومیک

SMZ-1

NIKON

4

استرئو میکروسکوپ 40x(نور از بالا و پايين) زومیک

MEIJI

MEIJI

5

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

E100

NIKON

6

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

E100T

NIKON

7

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمي

YS-100

NIKON

8

ميكروسكوپ بيولوژي سه چشمي

YS-100T

NIKON

9

میکروسکوپ  بيولوژي دوچشمی

E-200

NIKON

10

ميكروسكوپ بيولوژي (دوچشمي)

CX-21

OLYMPUS

11

میکروسکوپ پلاریزان دو چشمی E200

E200POL

NIKON

12

میکروسکوپ پلاریزان سه چشمی E200

E200POLT

NIKON

13

میکروسکوپ  سه چشمي

E-200T

NIKON

14

میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی E200  

E200-Epi

NIKON

15

میکروسکوپ فاز کنتراست و دارکفیلد دوچشمی E200

E200

NIKON

16

ميكروسكوپ اينورت سه چشمي 

TS100F

NIKON

17

عدسی چشمیX 10          

E100

NIKON

18

عدسی چشمیX 15  

E100

NIKON