مقالات و توضیحات
آزمیران / میکروتوم چینی

میکروتوم چینی

رديف

شرح

مدل

كشور سازنده

1

میکروتوم روتاری

YD-202

چین

2

میکروتوم روتاری

YD-202A

چین

3

میکروتوم روتاری

YD-1508A

چین

4

میکروتوم دیجیتال

YD-335

چین

5

میکروتوم دیجیتال

YD-2235

چین

6

میکروتوم دیجیتال یخچالدار

YD-1900

چین

7

تیغه میکروتوم استیل

YD-120

چین

8

تیغه میکروتوم استیل

YD-160

چین

9

دستگاه انجماد سریع

YD-III

چین