مقالات و توضیحات
آزمیران / محصولات طب شهر

محصولات طب شهر

ردیف
1 انواع مواد شیمیایی
2 الکل سنج
3 پلیت استریل دیسپاریل ساده و سه خانهcm١٠ ، cm۸
4 پنس کوره متوسط و بزرگ
5 پارافیلم
6 پوار پیپت پر کن و بورت اتوماتیک
7 پایه سیدیمان
8 پایه بورت
9 پایه پیپت گردان و سمپلر
10 ترمومتر الکلی – جیوه ای (٣۷ درجه)
11 توری نسوز
12 تیغ بیستوری و دسته بیستوری
13 جای لوله آزمایش استیل ٣٣ خانه و ٢٢ خانه
14 جعبه جای لام ١٠٠ عددی
15 چراغ الکلی شیشه ای فلزی
16 چراغ التراویوله(UV)
17 حلقه قیف (بزرگ – متوسط – کوچک)
18 خمیر میکروهماتوکریت یک طرفه- دو طرفه
19 خط کش میکروهماتوکریت
20 دسته فیلدوپلاتین با سیم
21 دستکش دیسپازیبل
22 رک چوبی ٢٠ خانه
23 سر سمپلر خارجی و ایرانی کوچک و بزرگ
24 سمپلر خارجی و ایرانی در سایزهای مختلف
25 سه پایه فلزی
26 سبد آزمایشگاهی در سه سایز
27 سه راهی کلایزن
28 تابوره ساده و پشتی دار
29 سواب سر پنبه دار
30 ظرف استول ساده و درب پیچ دار
31 قالب آلومینیومی با تولوژی
32 کروزه دربدار
33 کروزه گوچ
34 کپسول چینیcm١٠ ، cm۸
35 کارتوش سوکسله
36 کاغذ صافی در سایزهای مختلف
37 کاغذPH
38 گارو
39 گیره بالن – گیره بورت – گیره نوادوبل
40 گیره بالن- بورت بانوا
41 گیره لوله آزمایش دسته چینی
42 لیوان استریل (یورین باتل)
43 لوله میکروهماتوکریت
44 لوله پلی اتیلن (گاماکانتر)
45 لوله شورموئی(کوچک-متوسط-بزرگ)
46 مگنت
47 هاون کوچک و متوسط و بزرگ
48 دستگاه آب مقطر گیری
49 دستگاه آب مقطر گیری تمام شیشه پیرکس گازی (سه لیتر در ساعت)
50 دستگاه اتو ١١٠ درجه
51 دستگاه آب اجاق سوکسله و کجلدال یک و سه و شش خانه
52 انکوباتور در حجم های۵٣-١١۵-٢۴٠-۴٠٠ لیتری
53 اتوکلاو در حجم های ٢۵-۵٠-۷۵ لیتری
54 بن ماری سرولوژی و جوش دیجیتال
55 متر رومیزی PH
56 پی پت وریک خارجی و ایرانی
57 سواب سر پنبه دار
58 ظرف استول ساده و درب پیچ دار
59 روتاتور با تایمر ١۵ دقیقه ای
60 رطوبت سنج
61 سانتروفوژ میکروهماتوکریت دیجیتالی با خط کش مخصوص
62 سانتریفوژ ١۶-١٢-٣ شاخه یونیورسال دیجیتال
63 ساعت آزمایشگاهی
64 شیکر ملاتر
65 شیکر ملاتر
66 شیکر لوله
67 شیکر الک
68 شیکر روتاتور
69 شیکر ارلن – بالن
70 شوف بالن١٠٠٠-۵٠٠-٢۵٠
71 فورآون در حجم های۴٠٠-٢۴٠-١١۵-۵٣
72 کلدانکوباتور۶٠ لیتری بافن سیرکولاسیون و کنترل دیجیتالی
73 کانتر دستی و رومیزی دیجیتالی
74 کوره ١٠٠ ، ١١٠٠ و ١٢٠٠ درجه مدلهای گداز ، ‌ آتش و شعله
75 میکروسکوپ چینی
76 میکروسکوپ نیکون
77 هود آزمایشگاهی لامینار
78 آنتالیران (چسب سیتولوژی)٢۵٠میلی
79 آبسلانک پلاستیکی
80 بشر ٢۵ سی سی پلی پروپیلن
81 بشر ۵٠ سی سی پلی پروپیلن
82 بشر ١٠٠ سی سی پلی پروپیلن
83 بشر ٢۵٠ سی سی پلی پروپیلن
84 بشر ۵٠٠ سی سی پلی پروپیلن
85 بشر ١٠٠٠ سی سی پلی پروپیلن
86 بشر ٢٠٠٠ سی سی پلی پروپیلن
87 بشر ٣٠٠٠ سی سی پلی پروپیلن
88 بشر ۵٠٠٠ سی سی پلی پروپیلن
89 پک گاز شیر دار بدون شعله پخش کن
90 پک گاز شیردار با شعله پخش کن
91 بوته چینی ١٠ سی سی
92 بوته چینی ٣٠ سی سی
93 بوته چینی ۶٠ سی سی
94 بوته چینی ١٠٠سی سی
95 بوته چینی بلند ٢٠سی سی
96 بوته چینی بلند ۶٠سی سی
97 بوته چینی بلند ١٢٠سی سی
98 بوته چینی بلند ١۶٠سی سی
99 پارالاب (پارافین جامد)
100 پایه سمپلر گردان ۸ شاخه
101 پلیت یک بار مصرف ۶ سانت
102 پلیت یک بار مصرف ۸ سانت
103 پلیت یک بار مصرف ١٠سانت
104 پلیت یک بار مصرف ۸سانت ٣ خانه
105 پلیت یک بار مصرف ١٠سانت ۴خانه
106 پودر کیمسا بسته ٢۵گرمی
107 پی ست ٢۵٠ میلی
108 پی ست ۵٠٠میلی
109 پی ست ١٠٠٠میلی
110 جا پی پت استریل استیل
111 جا پی پت استریل آلومینیومی
112 جا پلیت استریل آلومینیومی
113 جا پلیت استریل استیل
114 جا لوله آلومینیومی ٣٠ خانه
115 جا لوله آلومینیومی ٣٣خانه
116 جا لوله آلومینیومی همولیز ٣۵خانه
117 فیکساتیو
118 گیره دستی برای نگه داشتن بشر و کپسول