مقالات و توضیحات
آزمیران / شیمی آلی پیشرفته مارچ

شیمی آلی پیشرفته مارچ


کتاب شیمی آلی پیشرفته مارچ یکی از کتابهای بسیار خوب در زمینه شیمی آلی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری شیمی آلی می باشد. متن بسیار خوب و بیان مفاهیم به روشی هدفمند از جمله ویژگی های بارز این کتاب است. در این کتاب واکنش های شیمیایی به همراه مکانیسم های آنها مطرح شده است. برای دانلود رایگان ادامه مطلب را مشاهده نمایید.
حجم کتاب: 25MB


برای دانلود رایگان کتاب شیمی آلی پیشرفته مارچ اینجا کلیک کنید


پسورد ندارد