مقالات و توضیحات
آزمیران / تانک ازت

تانک ازت

فروش انواعد تانک ازت تایلروارتن آمریکا و تانک ازت mveامریکای

و انواع تانک ازت چینی


نام دستگاه: تانک ازت

 مدل دستگاه: 47/11-10

 شرکت سازنده: MVE

 کشور سازنده: آمريکا

 مشخصات دستگاه: ظرفيت تانک 4/47ليتر است.

 کاربرد دستگاه: ايجاد دمای 196-درجه سانتيگرادبرای نگهداری نمونه های منجمد شده