مقالات و توضیحات
آزمیران / همزن IKA

همزن IKA

جهت دریافت قیمت محصولات آیکا با شماره تلفن 88920648 تماس بگیرید

Magnetic stirrers with heating

Magnetic stirrers without heating

Electronic overhead stirrers

Orbital shakers

Rotary evaporators