مقالات و توضیحات
آزمیران / DIRECT 200 AQUALYTIC

DIRECT 200 AQUALYTIC


SENSO DIRECT 200 AQUALYTIC (ضد آبIP67)

اکسيژن حل شده (O2)
غلظت اکسيژن بر حسب ميلی گرم در ليتر
اشباع اکسيژن به صورت درصد
 
ORP PH / REDOX /
درجه شوری/ رسانايی/ TDS

شرح دستگاه
سنسودايرکت مجهز به ريزپردازنده ، از سری  دستگاه های الکتروشیمیائی قابل حمل  از آکواليتيک  می باشند که نياز به سيستم های قابل اعتماد و مطمئن برای تعيين مقدارPH  يا اکسیداسیون  –  REDOX / ORP  ، رسانايی / TDS  و اکسيژن حل شده را برآورده می نمايد.
غلاف ضد آب که از استاندارد  IP67  تبعيت می نمايد و بطور استاندارد به يک زره محافظ و نگهدارنده داخلی الكترود که كاركرد مطمئن را حتی در شرايط  محيطی فوق العاده بد   تضمين می نمايد، مجهز می باشد.
محافظ می تواند برداشته شود تا دستگاه روی لوله ها يا انشعابات نصب شود.
ثبت اتوماتيک داده های مورد  اندازه گيری در صفحه نمايش نشان دهنده پايداري و تكرارپذيري نتايج مي باشد .
حافظه داخلی به ما اجازه ذخيره 20 سري داده را برای ارزيابی آسان بعدی می دهد.
خاموش کردن اتوماتيک  ، قابل تغيير از يک تا 120 دقيقه  عمر دستگاه  را افزايش می دهد.
مصرف برق هر 3 نوع دستگاه  به حداقل کاهش يافته است. در نتيجه با 4 عددی باطری 5/1 ولت عمر ي  تا 15000 ساعت، بسته به نوع دستگاه دارد .